Tổng số CBGVNV của trường: 50 đ/c. Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 2 đ/c. Trình độ CM ĐH: 2 đ/c

+ Giáo viên: 32 đ/c. Trong đó trình độ CM: ĐH:29 đ/c , CĐ: 3 đ/c

+ Nhân viên: 16 đ/c. Trong đó trình độ CM: CĐ: 12 đ/c, THPT: 4 đ/c

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non hệ chính quy ( tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

100% CVGVNV được tấp huấn PCCC

- Đội ngũ GV trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, các hoạt động Montessori.

Lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 4 lớp với tổng 8 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 4 lớp với tổng 8 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi):  4 lớp với tổng 8 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi):  4 lớp với tổng 8 cô giáo