Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG CHÂU đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2015.