Có một nghề bụi phấn bám đầy tay.....Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất.Có một nghề không trồng cây vào đất.....Mà cho đời những đóa hoa thơm.Có một nghề lặng thầm những đêm thâu.....Bật đèn khuya miệt mài trang giáo án...giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy.Đó là nghề....giáo tôi yêu !